ΤΕΠ του Γεν. Νοσοκομειου Κω και Διαχείρηση της Πανδημίας