Ο Καθηγητής και Ακαδημαϊκός Χαράλαμπος Ρούσσος μαζί μας