Νοσηλευτές στην ογκολογική κλινική – σημαντική καθημερινότητα