Η καθημερινότητα παθολογικής κλινικής με τον COVID-19