Ο Νοσηλευτής ως συνδετικός κρίκος μεταξύ των ασθενών με COVID-19 και των οικογενειών τους