Ο ρόλος της συστηματικής πληροφόρησης στην Ποιότητα Ζωής Ασθενών με κακοήθεια