«Ομάδα Παροχής Βοήθειας»
Συνεργασία Μητρόπολη Μεγάρων και Σαλαμίνος και ΠΜΣ «Μονάδες Εντατικής Θεραπείας»