Επιλογή δότη για μεταμόσχευση μυελού των οστών – Ο ρόλος του συντονιστή

photo: https://datri.org/history-of-bone-marrow-donation-and-the-process/