Διαχείριση ασθενών με COVID σε ένα νοσοκομείο αναφοράς

Photo from: https://www.onmanorama.com/news/kerala/2021/05/10/kerala-covid-19-treatment-rates-private-hospital-charges.html?fbclid=IwAR2sLG4BKXxx2cIj3XeJXfLZbg1E4MGyKm7sGn54W9bLgZa8-3Hjqf3GH2U