Ύπνωση – Κλινική υπνοθεραπεία

photo from: https://hypnotherapycenter.co.za/clinical-hypnotherapy/