Βαρέως Πάσχοντες Ασθενείς Στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών

photo from: https://www.carthagehospital.com/emergency-facility-description/