Οξύ Στεφανιαίο Σύνδρομο & Πανδημία Covid-19

photo from: https://elderlylovedones.com/5-things-to-know-about-the-acute-coronary-syndrome-in-the-elderly/