Νευροχειουργικοί Ασθενείς & Νοσηλευτικές Παρεμβάσεις

photo from:  https://www.britannica.com/story/do-we-really-use-only-10-percent-of-our-brain