Αιτίες Προσέλευσης Ασθενών στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών

photo from:  https://www.emergencyphysicians.org/article/er101/boarding-crowding-and-wait-times