Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια

photo from: https://www.hjhospitals.org/en/blog/cerebrovascular-accident-stroke-risk-factors-symptoms-and-treatment