Τεκμηριωμένη Νοσηλευτική Πρακτική

photo from: https://library.med.utah.edu/publishing/collection/nursing-4605-evidence-based-practice-posters/