Σύνδρομο μετά τη ΜΕΘ

photo from: https://www.youtube.com/watch?v=KZ3SCKEYNSc&ab_channel=DemystifyingMedicine