Έγκαυμα: η πρόκληση της αντιμετώπισης και της αποκατάστασης