Η εκπαίδευση ως εργαλείο στην Ισχυροποίηση και στη Δυναμική των Επαγγελματιών Υγείας