Εξωτερικά Ιατρεία Γενικού Νοσκομείου Κω και διαχείρηση της Πανδημίας