Η ετοιμότητα Περιφερειακού Νοσοκομείου έναντι της πανδημίας