Εκσυγχρονισμός του ΓΝΝΘ “Η Σωτηρία” έναντι της πανδημίας COVID-19