Αντιμετώπιση του Καρδιολογικού Ασθενούς στο ΤΕΠ

Photo from: https://www.medicoexperts.com/what-is-the-diagnostic-test-for-heart-disease/?fbclid=IwAR3Hy30lwgTr-SgItU2ZRjrSd3Qc9DLHj4RbhIYqotU7wna5l81r5ZLIUUg