Οξυγονοθεραπεία

Photo from: https://www.ausmed.com/cpd/articles/ventilation-oxygenationhttps://icuradio.gr/