Προβλήματα πρόσβασης στις Υπηρεσίες Υγείας ατόμων με προβλήματα ακοής

Photo from: https://www.downtoearth.org.in/blog/health/early-intervention-crucial-for-children-with-hearing-loss-66771?fbclid=IwAR1ImL8hUJwoMnFpik60YyaTtjJUJTbybwBuqDppXS5QpPlmRl26Ew03Ias