Συγγενείς ασθενών με Covid-19, Συναισθήματα και μοναξιά

Photo from: https://www.healthshots.com/preventive-care/self-care/what-to-do-if-someone-in-the-family-is-covid-19-positive/?fbclid=IwAR09dSD0-uYtNTnzSCcYzdZ5y_DI0HJ0tgT2KtFHma1gxpAsyunkAOun_5s