Η εμπειρία των δύο χρόνων αγώνα με τον COVID 19

photo from: https://www.rcn.org.uk/magazines/bulletin/2020/june/nursing-specialties-in-a-pandemic?fbclid=IwAR17qvnn7Zppy84Fx1h0pgthiWi2o0gsWmKgitJ4IMAZ_RV6y8r9RtJ6UD4